Mozilla Logos

Në vijim është koleksioni i logove të cilat kam krijuar për Mozilla në 3 vitet e fundit. Shumica përdorën së brendshmi, pasi Mozilla preferon të shfaqet me një brand të vetëm në publik (përveç komuniteteve, të cilat kanë më shumë fleksibilitet). Shumë prej logove janë pjesë e ë iniciativës Mozilla Community Design, kështu që kontrolloje repo-n në GitHub për më shumë detaje.


 

Mozilla Albania
Mozilla German speaking Community
Mozilla Czech

Mozilla Netherlands
Mozilla UK
MozLogo-06

Mozilla Kerala
Mozilla Participation
Mozilla Weekend

Mozilla Localization (l10n)
Firefox OS Marketpulse
Mozilla Transvision

Firefox OS Foxfooding
Mozilla Academy
Mozilla Security

Foxberry Pi
Fan The Flames
MozLogo-18

Mozilla Moderator
MozLogo-20
Mozilla Guides

Mozilla Youth
Mozilla Community Servicedesk
Mozilla Community Education